2 mln 461 tys. zł dotacji dla Szpitala w Proszowicach

Szpital Powiatowy w Proszowicach

Szpital w Proszowicach pozyskał dofinansowywanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 mln 461 tys zł na dwa projekty realizowane w ramach konkursu Infrastruktura Ochrony Zdrowia o działaniu Subregionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z pozyskanych pieniędzy zostaną przeprowadzone: modernizacja pomieszczeń po “starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (koszt całkowity 1 870 000zł, dotacja 1 485 000zł) oraz modernizacja i przebudowa Oddziału Pulmonologii i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (koszt całkowity 1 230 000zł, dotacja 976 000zł). Dofinansowanie wyniesie około 80 % całkowitych kosztów działań inwestycyjnych.

W bieżącym roku rozpocznie się również informatyzacja szpitala w ramach projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie pod nazwą “Małopolski System informacji Medycznej”. Celem tego projektu będzie rozwój regionalnego systemu informacji medycznej, służącej zapewnieniu elektronicznej wymiany danych oraz zwiększaniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.