2 Rajd Proszowicki – zdjęcia

Zobacz relację zdjęciową z 2 Rajdu Proszowickiego.

Fot. Mirosław Jąkała  www.miroslawjakala.pl   / www.facebook.com/miroslawjakalafoto