Fajerwerki – zachowaj ostrożność

Fajerwerki to jeden z rodzajów wyrobów pirotechnicznych, który służy do celów rozrywkowych i jest przeznaczony dla konsumentów. Zawierają w sobie mieszaninę materiałów pirotechnicznych, będących jedną z odmian materiałów wybuchowych, przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych i dźwiękowych.
Ze względu na zawartość materiałów wybuchowych każdy wyrób pirotechniczny, który jest
nieodpowiednio używany,może być niebezpieczny!
UŻYWASZ – pamiętaj:
1.Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone.
W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość
korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
2. Czytaj instrukcje
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
3.Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie
pochylaj się nad ładunkiem – stań z boku i trzymaj źródło ognia w wyciągniętej ręce.
4.Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu
krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują
się drzewa lub linie energetyczne.
5. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób
niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś na Policję.
6. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.