II Forum Gospodarcze

Ponad 100 firm Powiatu Bełchatowskiego oraz powiatów partnerskich – w tym Powiatu Proszowickiego wzięło udział w II Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego, które odbyło się w kwietniu.
Powiat Proszowicki reprezentował Wicestarosta Powiatu – Zbigniewa Daros.