Kolejna inwestycja w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych

W ostatnim czasie Powiat Proszowicki podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu sfinansowania zadania: „Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych”. Polegać ono będzie na likwidacji dwóch pieców gazowych o łącznej mocy 850 kW i montażu dwóch pieców kondensacyjnych o łącznej mocy 560 kW, co pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu o około 30%. Koszt inwestycji wyniesie: 242.500,00 zł. Przyznana przez WFOŚIGW kwota pożyczki: 197.000,00 zł.