Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

http://www.straz-proszowice.pl/

Powiat proszowicki chroniony jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w skład, której wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Na terenie powiatu działają 65 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z czego 10 włączonych zostało do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

              Rejon działania Komendy Powiatowej w Proszowicach obejmuje swoim zasięgiem sześć jednostek administracyjnych, to jest gminy miejsko-wiejskie Proszowice i Nowe Brzesko oraz  cztery gminy wiejskie: Koniusza, Koszyce, Pałecznica, Radziemice. Powierzchnia powiatu wynosi 414,6 km2. Użytki rolne stanowią około 83% powierzchni powiatu, lesistość kształtuje się na poziomie około 2%. W powiecie mieszka ok. 45 tys. ludzi, z czego ok. 6 tys. mieszka w mieście powiatowym Proszowice. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 108 osoby na km2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach zatrudnia łącznie 51 osób, w tym:

– 37 funkcjonariuszy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

– 12 funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej

– 2 osoby cywilne w Komendzie Powiatowej