Kwalifikacja Wojskowa 2017

W dniach 11 kwietnia – 25 kwietnia, odbędzie się ,,Kwalifikacja Wojskowa -2017. Będzie ona prowadzona w budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.
Harmonogram stawiennictwa przed Powiatową Komisja Lekarską przedstawia się następująco:

 • Gmina Radziemice – 11.04.2017r.
 • Gmina Nowe Brzesko – 12.04.2017r.,
 • Gmina Koniusza – 13.04.2017r.,
 • Gmina Koniusza i Gmina Pałecznica – 14.04.2017r.,
 • Gmina Koszyce – 18.04.2017r.,
 • Gmina Proszowice od dnia 19 – 21.04. 2017r.,
 • Kobiety w dniu 24.04.2017r.

Dzień 25.04.2017r. jest tzw. “dniem rezerwowym” dla osób, które w wyznaczonym terminie nie miały możliwości wstawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobligowane są osoby czasowo lub na stałe zamieszkujące w powiecie proszowickim. Obowiązek stawiennictwa dotyczy mężczyzn urodzonych w 1998 roku oraz w latach 1993 – 1997, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa!
Kwalifikacja wojskowa dotyczy również kobiet. Przed komisją muszą się też pojawić panie, urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, skierowane na Komisje przez Wojskową Komendę Uzupełnień.
Osoba stawająca do Kwalifikacji Wojskowej może otrzymać następującą kategorię zdrowia:

 • Kategoria “A” lub kat. “A z paragrafem” – zdolny do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
 • Kategoria “B- 6” lub “B-12” – czasowo niezdolny do służby wojskowej,
  Nowością jest określenie
 • Kat. “D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej,
 • Kategoria “E” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.

Przypominamy o obowiązku posiadania przez osoby stawające do Kwalifikacji Wojskowej, dowodu osobistego, aktualnego zdjęcia, oraz dokumentacji medycznej w przypadku występującej choroby.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Proszowicach za przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych.

 

 

fot. włodi via Foter.com / CC BY-SA