„NIE!” dla przestępstw

Bezpłatne porady specjalistów w PCPR Proszowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
w związku obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Powiecie Proszowickim, zwraca się z uprzejmą prośbą o propagowanie informacji o bezpłatnych poradach specjalistów m.in.: psychologa, prawnika, terapeuty ds. uzależnień, funkcjonariuszy Policji, kuratorów sądowych dla nieletnich i dla dorosłych, terapeuty rodzinnego, pedagoga oraz pracowników socjalnych, z których będzie można skorzystać w dniach 21 i 22 lutego 2018r. w godzinach od 9.00 do 11.00,
w Budynku Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3-go Maja 72, 32 – 100 Proszowice (sala obrad na parterze).

Zapraszamy wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem w szczególności borykające się z problemem przemocy w rodzinie.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji w/w dnia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach pod nr tel. (12) 386 29 60.

(PCPR)