Nowy ambulans

W dniu 16 lutego 2017r. odbyło się uroczyste poświęcenie Ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup nowego Ambulansu był możliwy dzięki zaangażowaniu i wsparciu:
-Wojewody Małopolskiego, dofinansowanie w kwocie 400 tys.zł
-Rady i Zarządu Powiatu Proszowickiego, dofinansowanie w kwocie 50 tys.zł
Łączny koszt zakupu 453 tys.zł.
Zakupiony Ambulans to kolejny krok w rozwój Naszej Placówki.
Będzie służył przez następne lata mieszkańcom Powiatu Proszowickiego, Ziemskiego Krakowskiego i wszystkim tym, którzy będą potrzebować pomocy.