Nowy chodnik w Niegardowie

Prace przy chodniku w Niegardowie zostały zakończone, a sama inwestycja została w tym tygodniu oficjalnie odebrana.

To kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1235K
Skrzeszowice – Wrocimowice – Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 w Niegardowie do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1.

ETAP I 2016

Przebudowa chodnika na dł. 384,5 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 254 mb o wartości brutto – 249 957,73 zł.

ETAP II 2017

Przebudowa chodnika – 250 mb wraz z kanalizacją deszczową – 221 mb
Wartość zdania brutto – 151 957,73
Łączne koszty inwestycji – 401 915,46 w połowie pokryte przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach oraz Urząd Gminy Koniusza.