Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

ul Rynek 16, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-02-00, 386-02-02
http://www.biblioteka.proszowice.pl

Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

 • Ogólna koordynacja działalności bibliotek publicznych w powiecie,
 • Informowanie władz powiatu a także władz miast i gmin o problemach bibliotek publicznych
 • Referowanie wobec bibliotek stanowiska i opinii władz powiatu
 • Przedstawienie opinii i wniosków w sprawie sieci bibliotecznej
 • Pomoc instytucyjno-metodyczna w bibliotekach publicznych na obszarze powiatu
 • Pomoc w zakresie organizacji sieci bibliotecznej, organizacji bibliotek oraz organizacji i modernizacji usług w bibliotekach
 • Organizacja i współorganizacja w bibliotekach form pracy z czytelnikiem
 • Pomoc w doborze nabytków bibliotekom
 • Uzupełniający zakup zbiorów dla bibliotek
 • Organizacja wymiany zbiorów zbędnych
 • Propozycje selekcji zbiorów do merytorycznej oceny Biblioteki Wojewódzkiej
 • Udział w spisach z natury zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu
 • Koordynacja pracy bibliotek publicznych w powiecie w zakresie udostępniania zbiorów
 • Realizacja dla mieszkańców powiatu wyspecjalizowanego udostępniania materiałów naukowych, edukacyjnych, nieksiążkowych, muzycznych
 • Współorganizacja wraz z Biblioteką Wojewódzką obsługi osób niewidomych, chorych, starych i niesprawnych ruchowo
 • Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu
 • Organizacja i koordynacja pracy informacyjnej bibliotek publicznych w powiecie
 • Opracowanie bibliografii regionalnych
 • Stopniowe współtworzenie sieci elektronicznej w bibliotekach i koordynacja elektronizacji bibliotek w powiecie
 • Współpraca z innymi instytucjami na terenie powiatu w szczególności ze szkołami
 • Promocja bibliotek, ich zbiorów i usług w lokalnej prasie i mediach
 • Udział w ogólnowojewódzkiej współpracy bibliotek