Powiatowy Dzień Inwalidy

Spotkania emerytów, rencistów i inwalidów organizowane w ramach obchodów Powiatowego Dnia Inwalidy, należą już do tradycji. W tegorocznych planach Zarządu Oddziału Rejonowego P.Z.E.R i I w Proszowicach nie mogło zabraknąć tej integracyjnej imprezy, która 19 kwietnia 2017 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy odbyła się w restauracji ,,Zielone Wzgórze’’ w miejscowości Zielona koło Proszowic.

Jest to dzień szczególny, który ma przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego integralną częścią. Święto to umożliwia spotkanie większej grupie osób, wymianę poglądów, rozmowę o swoich radościach ale także problemach. Patronat honorowy tej uroczystości objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Zaproszonych gości powitał Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Stanisław Świerkosz, który podziękował władzom Starostwa Powiatu Proszowickiego, władzom Miasta i Gminy Proszowice oraz sponsorom za dotychczasową owocną współpracę i przyznane dotacje , bez których nie bylibyśmy w stanie spotkać się w tak licznym gronie a uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalczyk – Dyr. Wydziału Polityki Społecznej Woj. Małopolskiego, Wojciech Skucha Ordynator Oddziału Pulmonologii Szpitala w Proszowicach, Wanda Szelągowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie, Grzegorz Pióro – Starosta Powiatu Proszowickiego, Grzegorz Cichy – Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Marzena Leja-Kwiecień – Dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach oraz wójtowie, sponsorzy, przedstawiciele samorządów z gmin a także kierownictwo jednostek organizacyjnych powiatu proszowickiego zajmujących się pomocą społeczną wraz z podopiecznymi (82 osoby). W uroczystości uczestniczyło łącznie około 300 osób.

Miłym i ważnym elementem tej uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych. Pani Wanda Szelągowska – Przew. Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w imieniu Zarządu Głównego wręczyła i pogratulowała odznaczonym za zaangażowanie się na rzecz Związku i środowiska lokalnego. Wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zostali:

1.Rysak Józef – Koło Wawrzeńczyce- Igołomia

2. Wróblewski Zdzisław – Koło Szczytniki

3. Bucki Bogusław – Koło Szczytniki

4. Sadowska Helena – Koło Proszowice

5. Kuraciński Aleksander – Koło Nowe Brzesko

6. Resil – Molo Dominika – Koło Nowe Brzesko

7. Kucharska Urszula – Koło Koszyce

8. Frankiewicz Celina – Koło Łętkowice

9. Lech Józef – Koło Koniusza

10. Hałat Marianna – Koło Pałecznica

11. Stanek Maria – Koło Pałecznica

Po wręczeniu odznaczeń Wojciech Kozak przedstawił zebranym zanieczyszczenie powietrza w Polsce i w woj. małopolskim a także w naszym powiecie. Z kolei prelekcja dr Wojciecha Skuchy na temat wpływu zanieczyszczenie powietrza na zdrowie człowieka, uświadomiła nam wszystkim jak niebezpieczne są tego skutki. Z kolei głos zabrał Starosta Powiatu Proszowickiego, który w serdecznych słowach podziękował przybyłym na tę uroczystość osobom niepełnosprawnym ze wszystkich placówek wraz z podopiecznymi i jednocześnie podziękował organizatorom tej imprezy, życząc wszystkim uczestnikom dużo zdrowia i miłej wspólnej zabawy

Za chwilę mogliśmy zobaczyć występ zespołu ,,Na Krakowską Nutę’’ działający przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Zespół wokalno – instrumentalny ubrany w kolorowe krakowskie stroje otrzymał wiele oklasków od uczestników spotkania.

Po obiedzie i przy zastawionych stołach rozpoczęła się zabawa taneczna a do tańca przygrywała zespół z Pałecznicy. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych

Organizatorem tegorocznej imprezy byli: Starosta Powiatu Proszowickiego, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

Tekst i fot. Wiesław Paluch