Przebudowa chodników w Kościelcu

W Kościelcu dobiega końca remont chodników przy drodze powiatowej  nr 1286K oraz parkingu przy Cmentarzu Parafialnym. Prace przebiegają na długogłowości 673,92 m. Wartość inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach wynosi 543 870,00 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana przez Gminę Proszowice. Wykonawcą jest Firma Budowlano Handlowo Usługowa OPTIMUM Bornice 63, 28-500 Kazimierza Wielka.