Przełamać milczenie

W dniu 6 grudnia 2017r. w Proszowicach zorganizowano wspólną akcję przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W kampanii mającej na celu uświadomienie, że Polskie prawo ściga sprawców przestępstw wobec osób bliskich, również wobec kobiet, udział wzięli: przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach. W dniu 6 grudnia nie mogło zabraknąć przystojnego Mikołaja.