Przestrzenie zielone w Małopolsce dostępne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Oddziałem Małopolskim PFRON i prawie wszystkimi Powiatami z terenu Małopolski. Porozumienie podpisane zostało przez Rektora – prof. dr hab. Włodzimierza Sady, Martę Mordarską – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, Andrzeja Kuliga – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta. Ze strony Powiatu Proszowickiego porozumienie zostało podpisane przez Starostę Powiatu Proszowickiego – Pana Grzegorza Pióro.

Strony Porozumienia wyraziły swoją chęć podjęcia wzajemnej współpracy, której nadrzędnym celem będzie stworzenie warunków dla połączenia teorii projektowania i zagospodarowania przestrzeni ze szczególnymi, praktycznymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem lokalnych problemów przestrzennych. W ramach porozumienia Strony będą m.in. dzielić się doświadczeniem, podejmować wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski oraz upowszechniać informacje na temat  przełamywania barier.

„Chcemy udostępnić pod kątem terapeutycznym przestrzenie zielone na terenie Małopolski osobom, które na co dzień wymagają różnego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. Jest to początek naszej wspólnej drogi, naszej współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, z której profity będą czerpać mieszkańcy Małopolski”- podkreśliła znaczenie porozumienia Dyrektor Marta Mordarska.