Szpital w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

tel. centrala 12 386 51 05 sekretariat 12 386 51 02 fax. 12 386 14 00

sekretariat@spzoz.proszowice.pl

www.spzoz.proszowice.pl

 

skrzynka e-PUAP: /spzoz_proszowice/skrytka

Szpital w Proszowicach to Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Obszarem działania jest teren Powiatu Proszowickiego, Ziemskiego Krakowskiego, z usług Szpitala korzystają pacjenci sąsiednich powiatów.

Szpital posiada:

8 Oddziałów szpitalnych,
Izbę Przyjęć,
Ratownictwo medyczne,
Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
6 POZ,
Pracownie diagnostyczne,
Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
W lecznictwie zamkniętym jest rocznie leczonych ok. 8700 pacjentów, z usług Izby Przyjęć korzysta ok. 18 000 pacjentów rocznie, z usług Ratownictwa medycznego rocznie korzysta ok.3 300 pacjentów, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna rocznie świadczy usługi dla ok.75 000 pacjentów, POZ rocznie udzielają ok. 52 000 porad, z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rocznie korzysta ok. 13 000 pacjentów.

Szpital w Proszowicach dysponuje 271 łóżkami, zatrudnia na etat 47 lekarzy i 194 pielęgniarki i położne.

Świadczenia medyczne udzielane są przez Szpital dla osób ubezpieczonych w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.