Zakończony remont drogi powiatowej Gnatowice – Koniusza – Igołomia

W dniu 21 września 2017 r. odbył się oficjalny odbiór drogi powiatowej Gnatowice – Koniusza – Igołomia. Inwestycja była prowadzona na odcinku pomiędzy Posądzą a Wierzbnem, dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 873 tys złotych przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach w ramach usuwania skutków powodziowych na odcinku 1,480 km i miała wartość 1.368.556,79 zł. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Koniusza. Zakończona przebudowa drogi w dużym stopniu poprawi poziom poziom bezpieczeństwa przy tej ruchliwej trasie.

W oficjalnym odbiorze uczestniczyli:

Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro, Wicestarosta Zbigniew Daros, Adam Mirek z Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Radni Powiatu Proszowickiego Maria Łakoma, Iwona Wójcik, Józef Krzeczek oraz przedstawiciel wykonawcy oraz mieszkańcy.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze
  2. remont przepustów
  3. pobocza (ścięcie zawyżonych, utwardzenie materiałem kamiennym)
  4. roboty ziemne
  5. odwodnienie (rowy, ścieki z elementów betonowych)
  6. podbudowa
  7. nawierzchnia (skrapianie, warstwa wyrównawcza wiążąca i ścieralna z masy mineralnoasfaltwej grysowo-żwirowej)
  8. roboty wykończeniowe
  9. oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  10. chodnik (nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeża, krawężniki)