Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych wyróżniony

Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych wyróżniony w międzynarodowym projekcie „European Road Safety Tunes”

Uczniowie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych 19 czerwca 2017 roku wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, na którym otrzymali nagrody za oryginalną pracę konkursową, wyróżnioną w projekcie „European Road Safety Tunes”.
Wydarzenie na szczeblu międzynarodowym było ciekawym doświadczeniem dla młodzieży, bowiem pozwalało poznać uczniów szkół średnich z Węgier, Czech, Belgii, Słowenii, Hiszpanii i Norwegii, którzy prezentowali swoje prace konkursowe dotyczące ryzykownego zachowania na drodze. Ponadto była to znakomita okazja do skonfrontowania swoich umiejętności językowych z sytuacją, kiedy należy komunikować się i odbierać informacje w języku angielskim. Udział w projekcie wzięło 12 szkół z Europy, 543 uczniów, którzy stworzyli 24 prace konkursowe: filmy, nagrania piosenek, rysunki. Zespół Szkół również nagrał sugestywny film o zagrożeniu na drodze, którego realizację koordynowała pani Paulina Nieckula-Kopeć i uczennica Joanna Kułaga. Niemniej jednak wyróżnioną pracą okazał się komiks stworzony przez Adriana Siarę, Przemysława Kozerskiego, Annę Kłębek, Mateusza Michalskiego, Rafała Pełkę, Natalię Kozę, Patrycję Srogę, Żanetę Zatorską, Anetę Kwiecień, Justynę Mazur, Anitę Katarzyńską i Karola Drapacza. Komiks pt. Dance Macabre zdobył uznanie za inwencję twórczą młodzieży, niekonwencjonalne ujęcie tematu bezpiecznego zachowania na drodze, wysoki poziom rysunków oraz uniwersalne przesłanie.
Warto przypomnieć, iż współpraca ZS z Instytutem Transportu Samochodowego z Warszawy nawiązana została dzięki panu Ryszardowi Mazurkowi z Ośrodka Szkolenia Kierowców PIK, który był inicjatorem wdrożenia programu „Młodzi kierowcy w ruchu drogowym – przewidywanie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń” do edukacji naszej młodzieży. Dzięki temu 19-20 kwietnia 2016 r. w ZS miały miejsce atrakcyjne zajęcia i warsztaty z koordynatorami projektu „European Road Safety Tunes”.


mgr Angelika Wypych-Znaj