Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych

Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych
Piotrkowice Małe, 32-104 Koniusza
tel. (12) 386-94-20, 386-94-11
Kierunki kształcenia:
Technika:

Technik Budownictwa
Technik Agrobiznesu
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Ekonomista
Technik Informatyk
Technik Logistyk
Technik Kelner
Technik Mechanizacji Rolnictwa
Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

Cukiernik
Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
Mechanik Pojazdów Samochodowych
Kucharz

Szkolenie Zaoczne:

Kurs Kwalifikacyjny – R.03 – Rolnik
Kurs Kwalifikacyjny – M.43 – Technik Mechanizacji Rolnictwa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dla potrzeb szkolenia praktycznego szkoła posiada warsztaty szkolne w skład, których wchodzą:

Pracownia obróbki ręcznej
Pracownia – kuźnia
Pracowania obróbki mechanicznej
Pracownia spawania
Pracownia elektrotechniki
Pracownia pojazdów rolniczych
Pracownia diagnostyki pojazdów
Pracownia żywienia
Pracownia kelnerska
Pracownia komputerowa
Pracownia grafiki komputerowej
Plac manewrowy do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i kombajnem.
Ćwiczenia maszynami i narzędziami rolniczymi realizowane są w gospodarstwie pomocniczym.

Więcej o szkole na stronie www.piotrkowice.edu.pl