Zespół Szkół w Proszowicach

Zespół Szkół w Proszowicach
ul. 3-go Maja 107, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-10-35, 386-19-15
www.zsproszowice.edu.pl
W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum Ekonomiczne,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum Zaoczne dla Dorosłych
Policealne Studium Zawodowe Przy Zespole Szkół działa Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Starostwo Powiatowe, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Profile kształcenia w poszczególnych szkołach są następujące:

Liceum Ogólnokształcące – profil językowy; informatyczno-matematyczny, przyrodniczy
Liceum Profilowane o profilach – informatyka; usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; mechanicznym
Technikum Ekonomiczne – promocja i marketing; bankowość i finanse
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawody objęte szkolnictwem zawodowym na podbudowie programowej gimnazjum: handlowiec; mechanik pojazdów samochodowych; oddziały wielozawodowe
Technikum Zaoczne dla Dorosłych – technik mechanik i technik handlowiec
Policealne Studium Zawodowe – technik ekonomista
Ośrodek Kształcenia Zawodowego – kształci dorosłych w zawodach na podbudowie programowej szkoły podstawowej.