Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Radość i wzruszenie stały się udziałem Gości, którzy uczestniczyli w Zjeździe Absolwentów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, który odbył się w sobotę 27 maja 2017 r. Chęć spotkania po latach zadeklarowali przede wszystkim absolwenci, którzy zakończyli edukację przed 1999 r. i 45-ty jubileusz obchodzony przez Zespół Szkół potraktowali jako okazję do powrotu do lat wczesnej młodości. Szczególnie sympatyczne były spotkania z emerytowanymi nauczycielami, którzy licznie przybyli, by uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji wszystkich absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły. Następnie zaproszono Gości do sali, gdzie część oficjalną prowadziła pani pedagog ZS Gabriela Mazurek, która pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów. Po przywitaniu Gości przez pana dyrektora Romana Gabrukiewicza, głos zabierały kolejno osoby, których życie było mocno związane ze szkołą w Piotrkowicach Małych. Wiele pozytywnych słów pod adresem obecnej działalności szkoły padło ze strony pana starosty Grzegorza Pióro, który podkreślił, iż uczniowie ZS osiągają wysokie wyniki z egzaminów zawodowych i kończą edukację wyposażeni w szerokie kompetencje zawodowe. Zachęcał jednocześnie, by rodziny przysyłały swoje dzieci, wnuki, gdyż jest to szkoła bardzo bezpieczna, otwarta na potrzeby młodego człowieka i ważna dla naszego regionu. Dyrektor Henryk Pomykalski wspominał swoją pracę w ZS i zaangażowanie młodzieży w kształtowanie wizerunku „Małej Ojczyzny”, motywowanie do aktywnego współkreowania kultury regionalnej. Warto podkreślić, iż pan Pomykalski dołożył starań, by szkoła w Piotrkowicach Małych stała się nośnikiem cennych, uniwersalnych wartości, takich jak: wychowanie patriotyczne, szacunek dla pracy, dla tradycji, miłość do regionu, której miernikiem staje się własny rozwój, poczucie odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość, pamięć o przeszłości. Na terenie naszego obiektu w listopadzie 2004 roku z inicjatywy pana dyrektora Henryka Pomykalskiego usypano Kopiec Pamięci Narodowej poświęcony ofiarom totalitaryzmu. Wewnątrz kopca ulokowano kamienie z miejsc pamięci narodowej: Chocimia, Kamienia Podolskiego, lwowskiego Cmentarza Orląt. Ponadto na kopcu umieszczono tablicę z nazwiskami ofiar Katynia, pochodzących z regionu proszowickiego. Dumny z okresu swojej pracy w ZS był także pan dyrektor Janusz Wróblewski, który sprawował swoją funkcję przez 22 lata. Z inicjatywy pana dyrektora Janusza Wróblewskiego w 1989 r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołą rolniczą w Kobenz z Austrii, co umożliwiło wymianę uczniów na praktyki. Znakomite relacje obu szkół zaowocowały wieloletnią przyjaźnią i wzajemnymi wizytami. Podobne relacje połączyły naszą szkołę z Liceum Rolniczym w Mayenne we Francji. Znakomitymi koordynatorami wymiany zagranicznej z Austrią i Francją byli przez wiele lat pan dyrektor Karol Moddelmog oraz pan Zygmunt Kempiński. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi pracy w ZS podzielił się także pan dyrektor Wincenty Krawiec, który życzył obecnemu gronu pedagogicznemu wspaniałej współpracy z rodzicami uczniów, gdyż pozytywne relacje warunkują dobre postrzeganie szkoły w lokalnym środowisku. Zgromadzeni z uwagą wysłuchali także cenionego polonisty pana Juliana Taracha, który z pasją opowiadał o zainicjowanych przez siebie rajdach, czyli pieszych górskich wędrówkach dla uczniów. Powyższy cykl wspomnień osób ważnych w historii szkoły, uzupełniony pokazem starych zdjęć, wprowadził atmosferę nostalgii i pozwolił absolwentom poczuć klimat minionych szkolnych czasów.
Obecni uczniowie ZS z ochotą zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. Pod kierunkiem pani Iwony Piotrowskiej i pani Pauliny Nieckuli-Kopeć przygotowano dwa zabawne przedstawienia. Uczniowie wcielili się w role bohaterów Konopielki Edwarda Redlińskiego oraz Chłopów Władysława Reymonta. Pani Joanna Szaporów przygotowała występy taneczne z udziałem dziewcząt i chłopców naszej szkoły. Uczeń klasy I Ta Karol Widyk zaprezentował kaskaderskie akrobacje na specjalnym rowerze, wzbudzając podziw obserwatorów. Na szkolnych boiskach rozegrane zostały piękne mecze. W piłkę siatkową zagrali obecni uczniowie (Tomasz Ćwiertniewicz, Maciej Kafel, Patryk Krawiec, Dariusz Kowalik, Norbert Kaczmarczyk, Łukasz Dynur, Szymon Kwiecień, Piotr Grondek, Wiktor Wleciał) z absolwentami (Bartosz Ciochoń, Mieczysław Bucki, Michał Nawrot, Marcin Nawrot, Marek Styczeń), zaś mecz sędziował emerytowany nauczyciel ZS pan Czesław Demczak, który zdecydowanie przyczynił się do wysokich osiągnięć sportowych uczniów. Na boisku do piłki plażowej w atmosferze wspaniałej zabawy swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele ZS: Mariola Botko, Natalia Nowak, Jola Nowak, Weronika Urbanik, Konrad Szreniawski, Marek Styczeń, Łukasz Szaporów, Paweł Pudełek.
Dalsza część wyjątkowego spotkania miała miejsce na szkolnej stołówce. Tutaj przy poczęstunku stworzono absolwentom okazję do osobistych rozmów, dzielenia się życiowymi doświadczeniami, prywatnych wspomnień oraz do zabawy przy muzyce. Pięknym gestem ze strony zaproszonych Gości były kwiaty dla dawnych nauczycieli. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Jubileusz szkoły to czas wspomnień, refleksji, ale także początek czegoś nowego, co niewątpliwie budować będziemy na solidnych fundamentach. Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych ze swoją bogatą tradycją motywuje i inspiruje do stawiania sobie wysokich wymagań. Każdy człowiek związany z Zespołem Szkół zostawił w nim cząstkę siebie, własne pomysły, inicjatywy, marzenia, korzystając jednocześnie z dorobku i osiągnięć poprzedników. Ta wielopokoleniowa działalność sprawiła, iż szkoła nadal aktywnie działa w różnych obszarach, zapewniając uczniom możliwość realizacji własnych pasji, rozwój zainteresowań oraz skuteczną naukę.
Dyrektor Roman Gabrukiewicz składa podziękowania głównym organizatorom tego niezwykłego wydarzenia: pani dyrektor Anecie Dziedzic, pani Marii Łakomej, pani Bożenie Rudek, pani Gabrieli Mazurek, a także nauczycielom, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia oraz przybyłym Gościom.


——————-
tekst Angelika Wypych-Znaj / foto Jacek Kwiatkowski