Zostań rodziną zastępczą

Rodziny zastępcze - Proszowice

STWÓRZ DOM, DAJ MIŁOŚĆ
ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań,
zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego oraz warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.

Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Proszowicach:

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (parter budynku).

Tel. (12) 386 29 60, 445 33 18

fax (12) 386 22 24
pcpr@pcpr.proszowice.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – 730 – 1600

Wtorek – Czwartek  – 730 – 1530

Piątek – 730 – 1500