Zostań wolontariuszem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje o prowadzonej przez siebie akcji pn.: Poszukujemy wolontariuszy do pomocy dzieciom przebywającym
w rodzinach zastępczych.

Ideą organizowanego wolontariatu jest wsparcie dzieci i młodzieży, przede wszystkim w odrabianiu lekcji, uzupełnianiu braków edukacyjnych, pomoc w przyswajaniu języków obcych, spędzanie wolnego czasu, jak również wspieranie zainteresowań dzieci.

Poszukujemy Wolontariuszy pełnoletnich, zamieszkujących na terenie powiatu proszowickiego, którzy będą udzielali pomocy w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.

Wolontariuszom zapewniamy porozumienie wolontariackie, wsparcie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, zaświadczenia i rekomendacje, a przede wszystkim zdobywanie nowy doświadczeń.

Serdecznie wszystkich prosimy o propagowanie akcji i udostępnianie w środowisku lokalnym informacji na temat możliwości niesienia pomocy wolontarystycznej na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, które funkcjonują na terenie powiatu proszowickiego.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy w siedzibie PCPR w Proszowicach bądź telefonicznie (12) 386-29-60, mail: pcpr@pcpr.proszowice.pl.